Apie mokymus

Mokymo programų tikslas – suteikti pagrindinių profesinių kompetencijų, reikalingų instruktoriaus ar asmeninio trenerio darbui sveikatingumo sektoriuje.

3 EKS (Europos kavalifikacijų sąrangos) lygio mokymai

TIKSLAS: vykdyti 3 Europos kvalifikacinio (EQF) lygio instruktorių kursus (dirbatiems treneriams ir pradedantiesiems). Užtikrinti jų kvalifikaciją pagal EUROPOS STANDARTUS ir galimybę registruotis į EREPS registrą.

Sveikatingumo ir grupinių treniruočių su muzika instruktoriaus profesijos aprašymas

Sveikatingumo (treniruoklių salės (TS)) ir grupinių treniruočių (GT) instruktoriams keliami to paties (trečiojo) lygio kvalifikaciniai reikalvimai. Bendrieji, instruktoriams keliami tikslai yra naujų ir esančių sveikatingumo klubų bei centrų narių įtraukimas į aktyvią gyvenseną ir jų fizinę būklę atitinkantį fizinį aktyvumą, siekiant sveikatingumo gerinimo bei asmeninių poreikų patenkinimo.

Tiek sveikatingumo, tiek grupinių treniruočių instruktoriai vykdo individualų ar grupinį instruktavimą sveikatingumo treniruočių aplinkoje.

Bendrieji TS ir GT instruktorių veiklos vaidmenys

1. Užtikrinti saugų ir efektyvų sveikatingumo treniruočių proceso instruktavimą.

2. Skatinti sveiką gyvenseną.

3. Identifikuoti asmeninius narių motyvus ir numatyti trumpalaikius, sezoninius ir ilgalaikius sveikatingumo tikslus.

4. Siūlyti tinkamus prisitaikymo prie fizinio krūvio būdus, atitinkančius konkretaus nario tikslus, poreikius ir galimybes.

5. Patarti dėl treniruočių intensyvumo ir krūvio didinimo atsižvelgiant į jau vykdomas treniruotes ir organizmo atsaką į jas.

6. Stebėti narius ir koreguoti pratimų atlikimo techniką.

7. Nuolat demonstruoti puikią judesių ir pratimų atlikimo techniką (laikysena, kūno pozos, judesių amplitudė, judesių kontrolė, laikinės judesio charakteristikos).

8. Pozityviai komunikuoti ir tinkamai motyvuoti narius pasirenkant bei išlaikant tinkamas treniravimosi strategijas.

9. Užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir nuolat vykdyti pozityvaus darbuotojo vaidmenį.

10. Kviesti narius įtraukti savo šeimą, draugus, kolegas į sveiką gyvenseną.

11. Prisidėti prie sveikos ir švarios aplinkos kūrimo.

12. Dirbti pagal trečiojo lygio standartus, pripažinti juos, žinoti savo lygmens kompetencijos apribojimus ir neatlikti sprendimų ar instruktavimo užduočių viršijančių šiuos apribojimus.

 

Sveikatingumo instruktoriaus (treniruoklių salės), grupinių treniruočių su muzika instruktoriaus pagrindinų žinių ir specifinių žinių temos

Pagrindinių žinių kurso temos (viso apie 76 val. savarankiškų studijų) siekiantiems registruotis į EREPS registrą

Žmogaus judėjimas

 Kaulai ir sąnariai

 Raumenys ir raumenų susitraukimas

 Širdis, kvėpavimo sistema ir kraujotaka

 Energetinės sistemos

 

Mankštinimosi fiziologija 

 Sveikatingumo komponentai

 Treniruotės principai

 Raumenų jėga ir ištvermė

 Aerobinė teorija

 Tempimo teorija

 Kūno kompozicija

 Pratimų intensyvumo stebėsena

 Apšilimas

 Atvėsimas

 Krūvio didinimas

 

Gyvenimo stiliaus valdymas

 FA (fizinio aktyvumo) skatinimas

 Mityba ir vandens vartojimas 

 Pagrindinės streso valdymo technikos

 Adaptacijos ir progreso teorijos pagrindai

 

Sveikata ir saugumas 

 Saugūs ir efektyvūs pratimai

 Pratimų modifikavimas (pritaikymas, alternatyvos)

 Kūno jutimas ir pratimų technika

 Veiksmai nelaimingų atsitikimų ir pavojingų būklių metu

 Profesionalumas, praktika, profesinė etika, nacionalinių standartų pripažinimas

 

Bendravimas 

 Aktyvi ir efektyvi komunikacija

 Motyvavimo strategijos

 Etika (vaidmenų modeliavimas)

 Kliento aptarnavimas

Nuotoliniu būdu reikia skirti 350 val. savarankiškam darbui bei atsiskaityti už kiekvieną temą laikant egzaminą.

Kūno kultūros ir sporto srityje, asmuo turi išklausyti šias temas:

1. Edukologija ir psichologija:

2. Sveikatos edukologija:

3. Anatomija:

4. Judesių fiziologija:

5. Judesių biomechanika:

6. Sporto medicina:

7. Informacinės technologijos sportinėje veikloje – programinių įrangų taikymas ir duomenų bazių naudojimas sportinėje veikloje.

8. Kūno kultūros etika:

9. Kūno kultūros politika ir vadyba:

10. Kūno kultūros sociologija:

11. Profesinė kalbos kultūra:

12. Neįgaliųjų kūno kultūra:

13. Pasirinktos kūno kultūros veiklos didaktika:

 

Sveikatingumo instruktoriaus pagal pareigybių aprašymą privalo: priimti, supažindinti ir instruktuoti treniruočių programos vykdymo klausimais, naujus ir esančius sveikatingumo centro narius. Supažindinimas ir treniruočių programos turi būti planuojamos, instruktuojamos ir įvertinamos. Sveikatingumo instruktoriai treniruoja narius pagal sudarytas treniruočių programas, yra atsakingi už teigiamą jų patyrimą ir treniravimą. Atsakingi ir už narių įtraukimą į aktyvią gyvenseną ir fizinį aktyvumo didinimą. 

Sveikatingumo instruktoriaus specifiniai vaidmenys:

1. Renka ir patikrina informaciją apie individualius klientus.

2. Analizuoja surinktą informaciją apie konkrečius klientus.

3. Planuoja, instruktuoja ir įvertina saugias bei tinkamas treniruotes treniruoklių salėje

4. Užtikrina asmeninį ar grupinį (priklausomai nuo situacijos) įvadinį narių instruktavimą treniruoklių salėje, dėl treniruočių programų ir įrangos naudojimo.

5. Tinkamai parenka pratimus ir sudaro adekvačias treniruočių programas, užtikrinant maksimalų narių saugumą.

6. Naudoja šiuolaikiškus ir pagrįstus mokymo metodus, apmokant judesių ir pratimų technikos pagal užsibrėžtus tikslus.

7. Parenka ir/ar teisingai demonstruoja, tam tikrus kardio ar jėgos pratimų pavyzdžius, iš kurių konkretus narys gali pasirinkti jam patinkančius pratimus.

8. Teikia pagrindinius patarimus nariams, siekiant užtikrinti treniruočių programos progresą pagal konkrečius tikslus.

Specifiniai reikalavimai sveikatingumo instruktoriams:

Be pagrindinių žinių, sveikatingumo instruktoriai turi demonstruoti šias žinias ir gebėjimus:

 • Kaip sudaryti treniruočių programas, instruktuoti ir įvertinti konkrečias treniruotes.
 • Bazinį supratimą sveikatos ir saugumo klausimais, sugebėjimą tinkamai veikti nelaimingų atsitikimų metu.
 • Bazinį supratimą, apie gebėjimų spektrą, kurį reikia išugdyti nariams, kad jie pasiektų ir išlaikytų reikalingą fizinį pajėgumą.

Individualaus instruktavimo temos (viso apie 24 val. savarankiškų studijų):

1. Pagrindinės žinios

 •  Asmeninių treniruočių programos sudarymas.
 •  Sveikatingumo treniruotės vedimas.
 •  Informacijos rinkimas, duomenų sisteminimas ir susistemintos informacijos pateikimas klientui.
 •  Treniruotės užbaigimas, įvertinimas ir grįžtamojo ryšio suteikimas.
 •  Saugus treniruočių krūvio didinimo planavimas.
 •  Kūno suvokimas ir pratimų technikos mokymas. 

1. Jėgos treniruotė

 •  Jėgos treniruokliai.
 •  Pratimai su laisvais svoriais sėdint.
 •  Pratimai su laisvais svoriais stovint.
 •  Praktinės jėgos pratimų instruktavimo gairės.
 •  Pagrindiniai jėgos pratimų metodai.

1. Aerobinė treniruotė 

 •  Kardio treniruokliai
 •  Pagrindiniai aerobinės treniruotės metodai

Grupinių treniruočių su muzika instruktoriaus pagal pareigybių aprašymą privalo: priimti, supažindinti ir įtraukti  į sveikatingumo veiklą naujus ir esamus  klientus per organizuotas grupines pratybas. Šios pratybos turi būti vykdomos efektyviai ir saugiai. GT instruktorius treniruoja klientus ir yra atsakingas už jų sveikatingumo patirties įgijimą, klientų poreikių ir reikmių atitikimą. GT instruktorius formuoja teigiamą požiūrį į  treniruotes, aktyviai skatina įsitraukti į kasdienines mankštinimosi  programas.

Grupinių treniruočių instruktoriaus papildomi specifiniai vaidmenys:

 • Aiškinti tam tikrų GT programų naudą ir privalumus
 • Demonstruoti ir aiškinti pratimus grupei bei koreguoti atskirų dalyvių pratimų atlikimo techniką.
 • Kurti teigiamą, drąsinančią socialinę aplinką ir bendravimą grupėje.
 • Užtikrinti bendravimą su GT dalyviais prieš ir po pratybų.

Specifiniai reikalavimai grupinių treniruočių instruktoriams:

Be pagrindinių fitneso žinių, GT instruktorius privalo įsisavinti tokias kompetencijas:

 •  Žinias ir supratimą planuoti, treniruoti ir vertinti GT.
 •  Supratimą apie sveikatą ir treniruočių saugumo užtikrinimą GT.

 

Grupinio instruktavimo temos (viso apie 24 val. savarankiško studijavimo):

 •  GT treniruotės struktūra, sudedamosios dalys. 
 •  GT parinkimo, klientų motyvavimo, bendravimo ir saugumo užtikrinimo ypatumai.
 •  Saugus ir efektyvus pratimų padėčių lygiavimas ir pratimų atlikimas. 
 •  GT organizavimas (judesių technika, saugumas ir treniruotės turinys).
 •  Grupinės širdies ir kraujagyslių sistemos, raumenų stiprinimo ir tempimo pratybos. 
 •  GT mokymas su muzika. 
 •  GT treniruočių intensyvumo valdymas. 
 •  Instruktavimas ir vadovavimas GT metu. 
 •  Choreografijų sudarymo metodai. 
 •  Klientų lygiai ir GT adaptavimas pagal klientų lygius. 
 •  Pasiruošimas GT treniruotėms, treniruotės užbaigimas. 

Kursuose, siūlome 3 lygio teorinių bazinių ir specifinių žinių kursą mokytis nuotoliniu būdu ! 

Medžiaga (lietuvių k.) būtų prieinama per Moodle platformos asmeninę prieigą. Priėjimas prie kiekvienos temos būtų galimas tik sėkmingai išlaikius einamosios temos žinių 

patikrinimo klausimus. 

 

Nuotolinio kurso medžiagos užtvirtinimui ir galimų neaiškių klausimų išsiaiškinimui penktadieniais ir šeštadieniais atskirai skelbiamomis datomis teikiame 7 kontaktinius seminarus !

1       (kontaktinis seminaras)        Įvadinis seminaras (į EREPS (pagal poreikį))

2 - 3  (kontaktinis seminaras)       Pagrindinių ir Bazinių kurso  (teorija ir praktika) 

4       (kontaktinis seminaras)       Bazinių ir specifinių kurso žinių apžvalga (teorija ir praktika) 

5 - 6  (kontaktinis seminaras)       Specifinių instruktoriaus žinių kurso apžvalga (teorija ir praktika)

7       (kontaktinis seminaras)       Egzaminas (raštu ir praktika)

Iš pagrindinio ir specifinio žinių testų bei praktinio instruktavimo testų surinkus ne mažiau  75 proc. teisingų atsakymų, instruktoriai atitiktų 3 lygio reikalavimus bei galėtų registruotis į EREPS registrą. Sėkmingai atsiskaitę  bei išlaikę baigiamąjį egzaminą, dalyviai gauna pažymėjimą. Neišlaikius egzamino (surinkus mažiau nei 75 proc. teisingų atsakymų), kiekvienas dalyvis turi teisę,už papildomą mokestį, dar du kartus perlaikyti jį ar jo dalį, prieš tai susimokėjus už egzaminą nustatytą sumą. Po šių dviejų mokamų bandymų, neišlaikius egzamino, dalyviui siūloma kartoti kursą ar jo dalį.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tęsdami naršymą Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitais slapukais. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Plačiau: privatumo ir asmens duomenų saugojimo taisyklės.